Học biết Chúa mỗi ngày »

Bài 86: Giải quyết xung khắc

11 giờ

Nhiều người tin Chúa nhầm lẫn cho rằng khi có Chúa Giê-xu ngự trong tâm hồn thì ...