Tin tức »

XIN GIÚP HTTL ÉN NGOẠI, CAO BẰNG BỊ CHÁY

XIN GIÚP HTTL ÉN NGOẠI, CAO BẰNG BỊ CHÁY

01-02-2019

Tạ ơn Chúa, dầu Hội Thánh mới thành lập, còn non trẻ, số lượng tín hữu còn...

Học biết Chúa mỗi ngày »

BÀI 177: Khôn ngoan của ma quỷ

26-10-2018

Nhiều khi con dân Chúa không nhận ra kế hoạch của ma quỷ, mà chỉ tìm lỗi lầm của ...